Lekker discussiëren met je wethouder? Argu maakt het mogelijk!

Politiek is te veel marketing en te weinig inhoud”, zegt Joep Meindertsma, co-founder van Argu, het platform voor oplossingsgericht discussiëren. En met de eerste gemeente (Houten) als klant en 500 gebruikers in de afgelopen paar maanden, werd het tijd om deze startup onder de loep te nemen.

[quote_box_center author=””]Geen vuilbekkerij, gezeur of belaagde politici maar een echte grote-mensen-discussie waar zowel burgers als bestuurders wat aan hebben.[/quote_box_center]

Via Argu, dat tevens werd opgericht door Thom van Kalkeren en Michiel van den Ingh, kunnen burgers met elkaar maar ook met politici discussiëren over problemen of oplossing die worden aangedragen via Argu. Er is een landelijk forum maar iedere gemeente die mee doet krijgt uiteraard haar eigen plek om van gedachten te wisselen met haar inwoners. Het technische format van gespreksvoering wordt sterk gestuurd: en dat werkt goed!

Discussies worden gestructureerd aan de hand van een vraagstuk, met daaronder mogelijke oplossingen. Onder die oplossingen kunnen mensen argumenten voor of tegen toevoegen. Geen vuilbekkerij, gezeur of belaagde politici maar een echte grote-mensen-discussie waar zowel burgers als bestuurders wat aan hebben.

De huidige standaard is duur, tijdrovend en bereikt maar een klein publiek

“Argu biedt gemeenten een moderne manier om burgers te bereiken”, vertelt Meindertsma wanneer we hem vragen: ‘Waarom Argu?’.”.

“Je kunt stellen dat onze grootste concurrent de offline democratie is: denk aan het bellen van politici, het sturen van brieven naar de gemeente en het aanwezig zijn bij inspraakavonden. Wij licenseren discussie-omgevingen aan gemeenten. Met zo’n Argu forum kan een gemeente op een eenvoudige manier een grote groep mensen bereiken en constructief laten meedenken over beleid in de gemeente. Dat helpt een gemeente bij het vergroten van draagvlak voor beleid en het geeft inspiratie voor creatieve oplossingen.”.

Mooi dat Argu dat kan, maar wat hopen jullie nou echt te bereiken?

“We zijn als maatschappij te veel bezig met het praten over Tv-optredens van politici en te weinig met het voeren van rationele, goed onderbouwde en oplossingsgerichte discussies. We gebruiken het internet tegenwoordig voor alles van shoppen tot kattenvideo’s kijken, maar onze democratie blijft achter. Het internet maakt het mogelijk om met heel grote groepen mensen na te denken over de problemen van onze maatschappij, maar bestaande social media platforms zijn niet ontworpen voor inhoudelijke discussies: ze zijn bedoeld om leuke, korte berichtjes te delen.”.

“Wij hebben een discussieplatform ontworpen om helder te krijgen welke problemen er bestaan in onze maatschappij, welke oplossingen er te bedenken zijn, en welke voor- en nadelen er horen bij die oplossingen. Zo wordt een onderbouwde mening toegankelijker voor zowel kiezers als politici.”.

Mensen hebben geen interesse in beslissingen of politiek: gaan er genoeg mensen naar Argu komen?

“Onze democratie verandert. Steeds minder mensen voelen zich goed vertegenwoordigd en hebben vertrouwen in politieke partijen. We zijn de politieke spelletjes zat, maar zijn wel geïnteresseerd in wat er speelt in de wereld. We tekenen massaal petities en gaan gepassioneerd met elkaar in discussie, terwijl de politieke partijen leegstromen. Onderzoek laat zien dat bijna elke vorm van politieke betrokkenheid afneemt – behalve online. Wij vervullen een opkomende behoefte: om mee te denken over beleid, zonder mee te doen aan de politieke spelletjes.”.

[quote_box_center author=””]Onderzoek laat zien dat bijna elke vorm van politieke betrokkenheid afneemt – behalve online.[/quote_box_center]

En hoe gaat Argu ervoor zorgen dat de mensen zich meer verbonden voelen met politiek?

“Argu is een platform waar iedereen aan mee kan doen – je hoeft geen lid te zijn van een politieke partij om je stem te laten horen en mee te denken. Minder dan 3% van de Nederlanders is lid van een politieke partij, maar meer dan 50% zegt op een manier met politiek bezig te zijn. Met het internet is de rol van de partijen minder groot geworden. Met Argu kan je meepraten over de onderwerpen die jij belangrijk vindt, wanneer jij dat wil, zonder dat je naar jaarcongressen moet gaan en jaarlijks moet betalen.”.

En als Argu straks groot is en mensen kunnen met elkaar discussiëren over ideeën in plaats van personen, hebben we dan geen politici of politieke partijen meer nodig?

“De rol van de politicus als volksvertegenwoordiger wordt minder groot wanneer het volk zichzelf kan vertegenwoordigen. Ook de rol van de politieke partij is kleiner wanneer je niet meer naar een congres te komen om inspraak te hebben op een partijprogramma. Dat gezegd hebbende is ons systeem afhankelijk van politici en mens tot mens interactie, dus kunnen die nog lang niet vervangen worden met software. Wel geeft Argu een nieuwe, veel directere manier waarop inwoners mee kunnen praten over wat zij anders willen en waarom zij dat willen.”.

Jullie zijn erg hard gegroeid in gebruikersaantallen en hebben investeerder aan je weten te binden: wat zijn de plannen voor de komende tijd?

“We willen interessante data uit de politiek makkelijker beschikbaar maken. Wat gebeurt er precies in de gemeenteraad en in de tweede kamer? Deze informatie is vaak wel openbaar beschikbaar, maar de manier waarop, dat kan beter. Het meeste daarvan staat verstopt in talloze documenten op ingewikkelde websites. Hoe vet zou het zijn als je direct kan zien wat een politieke partij of politicus heeft gestemd in de tweede kamer? Dat je kunt zien welke voorstellen er zijn ingediend en welke er worden aangenomen? Welke partijen elkaar vaak wel steunen of juist niet? Door gebruik te maken van open data die in de nabije toekomst wordt vrijgegeven door de Open State Foundation en de Tweede Kamer, kunnen we dit mogelijk maken.”.

[quote_box_center author=””]Om de ontwikkeling te bekostigen, zijn we op 16 september een crowdfundingcampagne gestart[/quote_box_center]

“Deze nieuwe functionaliteit ontwikkelen we als een losse dienst, zonder verdienmodel. Iedere gemeente die het ondersteund kan hier dus gebruik van gaan maken. Om de ontwikkeling te bekostigen, zijn we op 16 september een crowdfundingcampagne gestart in samenwerking met de gemeente Utrecht en de 1%-Club. De gemeente Utrecht verdubbelt het bedrag dat er wordt gedoneerd als we ons bescheiden doelbedrag van €2500 halen, dus doe vooral mee als je ook gelooft dat onze democratie transparanter moet zijn!”.