Ondernemen? Lees “The Lean Startup”!

Wie werkzaam is als ondernemer of als dienstverlener binnen het ondernemerschap kan er niet omheen: de Lean Startup Method.

Omdat ik zelf werkzaam ben binnen de ondernemersbranche en deel uit maak van een start-up, was het voor mij interessant om te achterhalen wat nou precies het idee is van Eric Ries’ succesvolle methode. Wat is de Lean Startup Method en wat staat er in het boek “The Lean Startup”? Samengevat: een leermethode om je bedrijf mee te ontwikkelen.

‘Leermethode’ klinkt misschien wat truttig en lijkt niet in het plaatje van de vlotte ondernemer te passen, maar volgens Ries zelf is LSM validated learning- a rigorous method for demonstrating progress when one is embedded in the soil of extreme uncertainty”. Om hun onderneming te doen slagen moeten ondernemers grote onzekerheden kunnen managen, zowel voor zichzelf, hun team als voor hun mogelijke investeerders. Dit wordt enerzijds gedaan door continue productverbetering, en anderzijds door deze onzekerheden om te buigen tot kansen.

Op basis van vijf principes leidt Ries’ je door zijn boek:

  1. Ondernemers zijn overal aanwezig, ook binnen organisaties. Daarmee definieert hij het concept dat we van ondernemers hebben en welke taken er horen bij ondernemerschap op een nieuwe wijze.
  2. Ondernemen is managen. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, moet ontwikkeling onder wisselende en onzeker omstandigheden (want dat is wat ondernemerschap in de kern vaak is), worden gemanaged om er het beste uit te halen.
  3. “Gevalideerd leren”, oftewel, het gestructureerd testen van de visie en het product dat de start-up ontwikkelt.
  4. Om dat leerproces optimaal te laten verlopen is het nodig mensen aansprakelijk te stellen, mijlpalen in te bouwen en voortgang vast te leggen. Oftewel, innovatie moet worden beheerst en ontwikkelt, zij het in abnormale omstandigheden.
  5. Ten slotte is er de Build-Measure-Learn-cyclus, veruit het bekendste principe van The Lean Startup. Dit bekent zo snel mogelijk beginnen met bouwen in plaats van het toewerken naar een volledig volmaakt product dat vervolgens toch niet volmaakt blijkt. Hoe sneller het product door de doelgroep wordt getest, hoe sneller de ondernemer fouten uit het product kan halen en het kan verbeteren.

Het boek is zeker een aanrader, alleen al vanwege de praktijkvoorbeelden die horen bij deze principes. Ries heeft een prettige manier van schrijven (het lijkt eerder alsof hij je daadwerkelijk toespreekt via de bladzijden) en een schat aan ervaring die hij deelt. Zijn ideen zijn gebaseerd op de praktijk en hij weet op basis hiervan een duidelijke wijze een herhaalbare, begrijpelijke methode te presenteren.

Er worden echter ook minpunten verdient door de verwijzingen naar zijn “wetenschappelijk methode”. Wat mij betreft is “gevalideerd” niet per definitie gelijk aan “wetenschappelijk”. Daarbij komt ook nog dat, hoewel hij deze methode ontwikkelt heeft op basis van kennis en heeft kunnen herhalen, het toetsen en vastleggen van, en het voortbouwen op zijn theorie door verschillende onafhankelijke partijen ontbreekt.

Dat terzijde denk ik dat The Lean Startup een echte ‘must-read’ is voor iedere ondernemer (of manager!) vanwege de duidelijke, goede aanpak die hij voorlegt en het feit dat je in feite direct aan de slag kunt met dit boek.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op Maxposure