Augmented reality startup verslaat Harry Potter! Dara Technologies brengt verbeelding tot leven

Harry Potter kan z’n trukendoos wel inpakken want Dara Technologies presenteert: de Time Tub Twins! Vliegende badkuipen, scharrelende hondjes en natuurlijk doldwaze avonturen, Sinterklaas zou moeten inzetten in opAugmented Reality kinderboeken.

Maragara Tejera Padilla Dara Technologies

Augmented wat? Boeken waarbij de hoofdrolspelers door je huiskamer vliegen. Gewapend met iPad en speciaal boek maken oprichters Margera Tejera Padilla en Dennis Ippel van Dara Technologies het mogelijk om een deel van onze realiteit zo om te vormen (augmenting is letterlijk vertaald ‘uitbreiden’) dat het net lijkt alsof de personages met badkuip en al ‘jouw realiteit’ invliegen. En dat maakt lezen ineens een stuk multidimensionaler.

Met AR wordt het mogelijk om virtueel element te plaatsen in de bestaande wereld

Dennis Ippel Dara Technologies

Smoren we het lezen van boeken zoals we dat kennen dan niet direct in de kiem? Niet volgens Padilla en Ippel. In een tijd waarin kinderen een groot deel van hun tijd besteden beeldschermen in alle groottes en maten, kan een koppeling tussen scherm en boek juíst dat zetje geven om boeken te herontdekken. En met zo’n grappig, leuk concept als de Time Tub Twins wordt die stap wel heel klein!

Wat is Augmented Reality nou precies?

“Met AR wordt het mogelijk om virtueel element te plaatsen in de bestaande wereld, dus denk aan afbeeldingen of objecten”, zegt Padilla. “De virtuele elementen zijn gekoppeld aan de echte wereld. Als een 3D scene gelinkt is aan een afbeelding en deze afbeelding bijvoorbeeld draait, dan draait de hele 3D scene mee. En daarin zit ‘m de magie van AR!”.

Maar wat is dan de achterliggende technologie van AR?

“Over het algemeen wordt AR aangestuurd door beeldherkennings-algoritmes. Die algoritmes kunnen afbeeldingen herkennen wanneer de afbeeldingen een specifieke groep kenmerken hebben. Bijvoorbeeld de contouren van een afbeelding”, ligt Padilla toe. “Zodra de kenmerken zijn gevonden en de afbeelding is herkend, kunnen de algoritmes de bewegingen van deze afbeeldingen (lees: de geïdentificeerde kernmerken) volgen waardoor het mogelijk wordt om afbeeldingen beweegbaar te maken”.  

Klinkt als een technologie die ook zeer goed zou kunnen worden gebruikt bij medische productontwikkeling of engineering. Waarom kinderboeken?

“Zowel Dennis als ik worden vooral geïnspireerd door de creatieve mogelijkheden van deze technologie en de toepassing binnen leerzame educatie. Kinderen zijn het perfecte publiek voor AR: ze oordelen niet maar ze genieten van de transformatie van beeldscherm naar een ‘magical window’ waarmee ze dingen kunnen zien die er niet zijn. We willen bovendien graag leren deze nieuwe vorm van storytelling kan worden ingezet om kinderen te laten leren. Denk aan add-ons voor reken- en taalboeken, enzovoorts.”

Onze app breidt de ervaring uit door een extra laag aan informatie, plezier en entertainment toe te voegen

Maar lezen ze nog wel echt een boek als ze eigenlijk meer aan het kijken zijn via een iPad of scherm? Telt dit nog wel als boek?

Padilla legt uit: “Wat ons anders maakt dan pure storytelling apps bijvoorbeeld, is dat we willen dat onze app echt een toevoeging is aan fysieke boeken, in plaats van een vervanging. Het boek is het medium waarmee het verhaal wordt verteld, maar onze app breidt de ervaring uit door een extra laag aan informatie, plezier en entertainment toe te voegen. Van de 40 pagina’s van het boek zullen er 17 augmentable zijn, dus je gebruikt niet bij iedere pagina de app.”

“Bovendien denken we goed na over hoe de dynamiek tussen tablet en lezen zal gaan werken in het boek”, vult ze aan. “Het lezen gebeurd via de pagina’s, niet via het scherm. De app biedt daar bovenop de mogelijkheid om te interacteren met het verhaal. We willen de verbeelding van kinderen tot leven doen komen.”

En wat zijn de plannen voor de komende 6 maanden?

“We hebben twee ambitieuze plannen voor het komende half jaar: allereerst het afronden van ons eerste boek, ten tweede het afronden van onze eerste seed investment ronde. Om die twee doelen te bereiken hebben we besloten eencrowdfundingcampagne te doen, die staat inmiddels op 37% (binnen de eerste 4 dagen, red.). Daarmee kunnen we inkomsten genereren en direct bewijzen dat er een markt is voor ons product zodat we investeerders kunnen overtuigen en ons boek snel kunnen opleveren!”

Harry Potter beaten by Augmented Reality? Dara Technologies lets imagination fly off the page!

Harry Potter can wrap up his bag of tricks because Dara Technologies presents: the Time Tub Twins! Flying bath tubs, scurrying dogs and of course a crazy adventure. Father Christmas should place his bets on Augmented Reality children’s books!

Augmented what? Books where the characters fly straight through your living room. Armed with iPad and special book, the founders of Dara Technologies Margara Tejera Padilla and Dennis Ippel, try to adjust our reality so that it seems as if the protagonists launch themselves into ‘your reality’. And that makes reading a lot more multidimensional!

Maragara Tejera Padilla, Dara Technologies

Aren’t we nipping reading books in the bud? Not according to Padilla and Ippel. In a time where children spend a considerable amount of time on ‘screen time’, a connection between book and screen might just offer that little extra that evokes kids to rediscover the book. And with such a funny and amusing concept like the Time Tub Twins, that step becomes very small indeed!

Augmented Reality is the technology that enables to superimpose virtual elements onto the real world

So what’s Augmented Reality exactly?

“Augmented Reality is the technology that enables to superimpose virtual elements onto the real world, such as images or objects”, says Padilla. “These virtual elements are linked to the real world. For example, if a 3D scene is linked to an image, if this image rotates or translates, the 3D scene rotates and translates with it. In my opinion, this is where the magic of AR resides.”

Dennis Ippel, Dara Technologies

But what about the underlying technology? How does that work?

Padilla continues: “Augmented Reality is generally powered by image recognition algorithms. These algorithms can recognise an image when a set of features are identified in it. These features can be, for example, the most apparent contours of the image. Once these features are found and the image is recognised, these algorithms have also the power of tracking the movement of these features, which makes possible what I mentioned in the paragraph above: when the image moves (translates, rotates, etc.), the 3D content linked to it also moves with it.”

Sounds like a technology that could be used in medical product development or engineering. Why children’s books?

“Dennis and I are particularly passionate about the creative possibilities of this technology and its potential applications in educational entertainment”, Padilla says. “We believe children are the right audience for AR-displayed content: they don’t judge; rather, they simply enjoy the experience of witnessing how the screen of their tablet becomes a magical window that displays content that is not there when looking with their bare eyes”.

“Moreover, we are very keen to explore how this new form of storytelling we’re offering can be exploited for children to learn. This could be in the form of educational add-ons to the book, e.g. maths, languages and more.”

Our app enhances this experience by offering an additional layer of information, fun and entertainment

But are kids still really reading books if they’re looking at an iPad screen? Does this still count as a book?

“What differentiates us from pure storytelling apps is that we want our app to be an enhancement to a physical book, rather than a substitute.” Padilla explains. “The book is the medium through which the story is told, but our app enhances this experience by offering an additional layer of information, fun and entertainment. Also, out of 40 pages of the book, 17 will be augmentable, so it’s not necessary to use a mobile device for each page.”

“We are thinking very carefully about how the reading/tablet dynamic is going to work in the book. Children will read the book directly on its pages, not through the screen. Rather than being a substitute to the book, the app (screen) will offer something the book can’t: the ability to interact actively with the story. We like to think of it as making the imagination of children a reality: they read a page, imagine it in their little heads, and then we realise these thoughts in the form of interactive content on top of the pages of the book.”, Padilla concludes.

What will you be achieving in the next 6 months? How’s the crowdfunding campaign going to help with that? 

“We have two very ambitious objectives for the next 6 months: finishing the development of our first book and completing our seed round of investment. A successful crowdfunding campaign (on 37% after 4 days, ed.) is part of the plan because it will enable us to prove there’s a market for a product like ours, which is something that investors need to see. We’ve received an initial small investment which has helped us to get to the point we’re at right now, but we need the funds raised through crowdfunding to complete the development of the book!”

The book will be available arond the end of July 2016.