Waar ben jij mee bezig? Tips voor iedere ontwikkelfase van je bedrijf

Volgens het Startup Genome Report gaat 90% van de startups failliet vanwege een zelfgemaakte, verkeerde keuze in de bedrijfsstrategie.

Daarom is het extreem belangrijk om, ook als startup, continue bezig te zijn met je groeicurve. Een eerste startup is het inzicht krijgen in de kansen en risico’s in ieder van de 7 ontwikkelfasen die vrijwel ieder bedrijf doorloopt wanneer ze doorgroeien naar een positie als marktleider.

 1. Seed fase

Dit is de ‘idee-fase’, de periode waarin je een kans herkent en gaat broeden op een oplossing. De duur van deze periode kan duren van een maand tot een aantal jaar. Dit is ook de fase die vooraf gaat aan het Eureka moment waarin je je vastlegt op een bepaald product of service dat je wilt gaan uitwerken. Kenmerkend zijn de gespreken met uiteenlopende personen die mogelijk partners, adviseurs, concurrenten of collega’s kunnen worden, het wisselen van idee, het schrijven van businessplannen en het verzamelen van feedback.

 • Grootste kans: kans om USP te genereren en voorsprong te behalen op concurrent;
 • Grootste risico: blinde vlek in kennis en inzicht in haalbaarheid en potentie idee;
 • Cruciale beslissingen: goed onderbouwde keuze uit de hoeveelheid plannen en ideeën die er bestaan, zodat er gefocust kan worden gebouwd;
 1. Start-up fase

Het bedrijf bestaat nu officieel. Er zijn eerste activiteiten en de focus ligt op het verkrijgen van de eerste klanten en de daaruit voortvloeiende feedback te implementeren en toe te passen op het product. Het wel of niet verkrijgen van een minimale klantengroep op basis van een kernproduct is een Go/No-Go moment. Het bewaken van het kernproduct samen met genoeg aanpassingsvermogen om het product te kunnen ontwikkelen is zeer belangrijk en vergt alle focus. Verkeerde strategische beslissingen in deze fase kunnen op lange termijn desastreuze gevolgen hebben.

 • Grootste kans: bewijzen van marktbehoefte. Hierna wordt het makkelijker om additionele financiering op te halen;
 • Grootste risico: niet voldoende klanten binnenhalen, marktbehoefte niet bewijzen;
 • Cruciale beslissingen: strategische en productontwikkeling-vlak. Verkeerde keuzes hebben grote gevolgen op lange termijn. Zoek naar goed te corrigeren beslissingen en cons;

 

 1. Groei fase

Een belangrijk kenmerk is dat de cash-flow langzaam maar zeker voldoende is om lopende kosten te dekken. Dat betekent dat de afhankelijkheid van externe financiers afneemt. Ondanks het feit dat het aantal klanten aanzienlijk toeneemt en de critical mass is behaald of duidelijk in zicht komt, moeten er keuzes worden gemaakt in strategie om snel te groeien. Ook ervaren ondernemers vaak een duidelijke behoefte aan ondersteuning omdat zij inmiddels van zeer gericht naar een zeer breed pakket van activiteiten zijn gegroeid. Hierbij horen meer structuur in de organisatie, verschillende teams en duidelijke communicatie.

 • Grootste kans: snel doorgroeien naar marktleiderschip op een bepaald vlak en verder vergroten onafhankelijkheid externe financiers of breder scale van externe financiering;
 • Grootste risico: middelen te dun spreiden, te veel investeren in niet-hoofdactiviteiten;
 • Cruciale beslissingen: organisatorisch het schip op order: duidelijke structuren, processen en taakverdeling, geen waste creëren door slechte inrichting bedrijf ;
 1. Bestaansrecht & Uitbreidingsfase

Hier is het duidelijk dat de organisatie succesvol is en al meerdere jaren een relevante, winstgevende marktspeler is. Dit is de fase waarin nieuwe activiteiten moeten worden ontplooid en er moet worden geïnvesteerd in het relevant blijven van de organisatie. Een gevaar is het kritiekloos kopiëren van het businessmodel naar andere markten of direct internationaal willen gaan (omdat dat zo mooi klinkt). De visie en missie moeten worden herzien waarna beslissingen moet worden gemaakt in uitbreidingsstrategie.

 • Grootste kans: het verstevigen van de marktpositie door relevante expansie waardoor het bedrijf ook in toekomst blijft bestaan (denk Nokia en Kodak als tegenpolen of Apple die langzaam aan problemen begint te krijgen met het relevant blijven (de hoeveelste iPhone gaan ze lanceren? ));
 • Grootste risico: denken de organisatie goed loopt zoals deze loopt. Het verliezen van eagerness en daarmee toekomstvisie en angst voor concurrentie waardoor het bedrijf minder gehaaid en vooruitstrevend wordt;
 • Cruciale beslissingen: hoe er wordt geïnvesteerd in welke uitbreiding. Strategie is het verkennen van markten en opties aan de hand van verschillende pilots of initiatieven om aannames over markten, doelgroep en product opnieuw kritisch te testen;
 1. Volwassenheid & Exit

De ondernemer zelf wordt hier voor de keuze gesteld om door te gaan met de business of om eruit te stappen. Dit is de fase waarin nieuwe CEO’s om de hoek komen kijken, maar ook een beursgang of een overname door een ander bedrijf. Als er een exit plaatsvind gaat dit vaak gepaard met een audit en waardering. Day-to-day vraagstukken gaan over het behouden van klanten omdat er spraken kan zijn van een krimpende groei en afname in sales.

 • Grootste kans: het bedrijf versterken door overname of beursgang, het bedrijf ‘opnieuw uitvinden’ en de marktleiderrol opnieuw te claimen;
 • Grootste risico: de afnemende verkopen, felle concurrentie en verminderde relevantie. Voor de ondernemer zelf een lagere waardering dan verwacht en daarmee minder grote exit als gehoopt;
 • Cruciale beslissingen: het wel of niet uit de organisatie stappen, het wel of niet akkoord gaan met de M&A met een andere partij en het wel of niet willen tillen van het bedrijf naar een hoger niveau (zoals IBM bijna ten onder ging, maar zichzelf opnieuw heeft uitgevonden;

De ontwikkelcyclus van een bedrijf is zeer divers en ieder heeft haar eigen uitdagingen. Uiteraard is het niet realistisch dat iemand in de Seed Fase al weet hij zijn exit eruit gaat zien, maar ondanks de snelle ontwikkelingen en korte doorlooptijden van producten en businessmodellen, zal je als ondernemer toch ook moeten nadenken over de lange termijn. Neem dus altijd de tijd om maandelijkse en liefst zelfs wekelijks bezig te zijn met de ontwikkelingen van je bedrijf.